Ászf

Álltalános Szerződéses Feltételek-Működési, Partnerségi szabályzat!

1.Az Ezerjó Farm és Vendégház közösségi mezőgazdaság keretei belül zöldséget/gyümölcsöt termeszt. A termesztésért felelős Dudás Viktória és Dudás Zsolt, Őstermelő, Családi gazdálkodó, illetve minden aktuális szezonbeli partner, mert a termesztésbe mindenki bevonásra kerül. Minden megrendelő aki az éves önkéntes munka keretében segít a termesztésben, éppúgy felelős a minőségért mint a gazdálkodó!

2. A közösség tagjai; termelő és megállapodás szerinti partnerek. A közösség szezononként zárt, csak az aktuális szezonra szerződött partnerek jogosultak a heti zöldségdobozokra, szerződés szerinti idő és dobozszám szerint.

3. A termesztésben elsődleges szempont a Biológiai gazdálkodás szabályai. Ezen belül a termesztő nem minősített Bio gazdálkodó, de azon szabályok szerint működik, termeszt!

4.Minden aktuálisan szerződött partner úgy tekint a gazdaságra mintha az a sajátja lenne. Rossz hírét nem kelti.

5.A gazdaságban minden aktuálisan szerződött partnernek legalább 4 órát, a futó szezonban önkéntes munka keretében segítenie kell. Így is a saját föld, saját termés érzését erősítve mindenkiben. Illetve így is egy kicsit közelebb kerülve a saját kézzel termesztett termésekhez.

6.A partnerek Támogatási díjat fizetnek és nem pedig a termesztett zöldség/gyümölcs árát fizetik ki. A Támogatási díj mint egy részesedés a közösség által termesztett dolgokból. Mintha részvényes lenne minden szerződött partner egy zöldség termesztő részvénytársaságban.

7.A megrendelők elfogadják, és tudomásul veszik, hogy a választott díjfizetés szerinti hozzájárulásuk nem a termék ára, hanem annak az előállításáért fizetett hozzájárulási díj. (kert, magok, munkadíj, üzemanyag, szállítási költségek)

8. A megrendelő elfogadja, hogy a termés mindig az aktuálisan termesztett és termett dolgok heti terméséből begyűjtött rész, melyből mindenki ugyan olyan arányban részesedik, természetesen a nagy dobozos partnerek másfélszeres mennyiségben, befizetéseik tükrében.

9.A megrendelő elfogadja, hogy minden átvett doboz tartalom olyan mintha a saját kertjéből hozta volna be, mind minőségben mind mennyiségben. Így a termésben formai, alaki hibák lehetnek. Ha egy adott termés sérült, vagy részben hibás attól még annak baja nincs. De a termelő felé ha ez jelezve van, akkor a következő alkalommal más tartalommal kompenzálva lesz a sérült termés által kifogásolt minőség, az aktuális termés lehetőségeit figyelembe véve.

10. Nem nagy áruházi kinézetű termések várhatóak, hisz a kertekben sem ilyenek teremnek, házkerti forma és minőség. Sérült, hibás zöldség/gyümölcs, melynek a hibája kívülről nem látható, nem minősíthető úgy, hogy a termelő hanyag volt.

11. A termelő garantálja a megrendelők felé, hogy mindig betartja a bio kertészkedés szabályait, és a tőle elvárható gondossággal tervezi, műveli a kertet. A heti zöldségdobozokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal tervezi meg, állítja össze szállítja el a megrendelővel egyeztetett helyre.

12. A felek tudomásul veszik, hogy ez egy zöldségközösség; együtt osztozunk ínségben és bőségben! A termelő el nem ad semmit senkinek. A befizetésekért cserébe zöldségcsomagot biztosít minden szerződött partnernek, ami egy részesedés. Ezt a partnerek maguk (is) begyűjthetnek hetente, az aktuális szezonban.

13. A megrendelőnek mint szerződött partnernek lehetősége van javaslatokat tenni a termesztett kultúrákra, illetve ellenőrizheti a termesztés menetét. A heti begyűjtött zöldségek/gyümölcsök elosztásában is bárki részt vehet, ezáltal is ellenőrizheti, hogy minden doboz ugyan azt tartalmazza, ugyan olyan mennyiségben, minőségben!

14. A közösség tagja az lehet aki egy adott szezonra elkötelezi magát a gazdálkodó és a Zöldségközösség felé, a megállapodásban foglaltakat betartja, a díjakat időben rendezi. Egy adott szezonban max 80 család részesedhet az Ezerjó Farm és Vendégház közösségi mezőgazdaság keretein belül nyújtott zöldségdoboz részesedésében.

15. Aki a megállapodás szerinti díjfizetés szabályát vagy a partnerség egyéb szabályát nem tartja be, elveszíti a közösségben a helyét és megállapodásban rögzített módon elszámolásra kerül a befizetése.

Panasz, jogvita esetén a Vas megyei Fogyasztóvédelem illetékes az eljárás lefolytatásában. Elérhetőségei Cím: Szombathely, Petőfi Sándor u. 8, 9700,Telefonszám: (06 94) 505 220

Illetve a 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23

Potacím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Tel.: 94/506-645, 94/312-356